Wat kan financiële planning voor u betekenen?

Financiële planning is voor iedereen interessant en belangrijk. De tijd dat de overheid van de spreekwoordelijke wieg tot het graf voor haar burgers zorgde, ligt namelijk al ruime tijd achter ons. De overheid trekt zich meer terug en rekent steeds meer op de eigen verantwoordelijkheid van het individu. U dus. Financiële planning is interessant voor iedereen die een inkomen geniet en/of vermogen heeft en doelbewust (financiële) keuzes wil maken die niet alleen op de korte termijn in de behoefte voorzien, maar zeker ook op lange termijn financiële rust en zekerheid bieden. Daarbij is financiële planning zeker niet alleen weggelegd voor vermogende mensen.

Ongetwijfeld bekruipt u soms het onzekere gevoel of uw financiële zaken goed zijn geregeld. U heeft weliswaar een redelijk overzicht van uw financiële situatie en bent op de hoogte van financiële ontwikkelingen. Maar eigenlijk heeft u weinig tijd om u er echt in te verdiepen. U wilt wel graag weten of er wellicht dingen zijn waaraan u nog niet heeft gedacht. Door het steeds maar complexer worden van de financiële wereld enerzijds en het terugtreden van de overheid op allerlei gebieden die te maken hebben met onze financiële zekerheden anderzijds, is het noodzakelijk om alle risico's duidelijk in kaart te brengen.

Een goed financieel plan verschaft helder inzicht in uw financiële situatie, zowel op de korte, de middellange, als op de lange termijn. Het laat zien welke financiële zaken minder goed verzorgd zijn, maar laat ook zien welke financiële producten elkaar overlappen. Dit biedt duidelijk inzicht welke stappen u kunt ondernemen om uw huidige en toekomstige wensen in vervulling te laten gaan.

Heeft u interesse in een goed financieel plan? Neemt u dan gerust contact met mij op. Ik kom graag bij langs!