Is financiële planning kostbaar?

Ik durf te stellen dat financiële planning in 99% van de gevallen een toegevoegde waarde heeft. Kijk dus naar wat het oplevert en niet wat het kost!

 

Ik werk zoveel mogelijk op uurtarief. Hiermee wil ik mijn onafhankelijkheid aantonen. 

Ik vind het belangrijk dat u weet wie ik ben, wat ik voor u kan doen en welke kosten u van mijn kant mag verwachten. Dat er een basis van vertrouwen moet zijn, is logisch. Mijn gewoonte is om eerst kennis met u te komen maken. Dit doe ik bij u thuis of op de zaak. Dit kennismakingsgesprek is natuurlijk kostenloos. Tijdens dit gesprek kan ik al een globale inschatting geven wat ik voor u kan betekenen. U hoort het ook van mij als u uw zaken goed geregeld heeft! 
 

- Uurtarief advieswerkzaamheden € 105.-

Genoemd tarief is exclusief 21% BTW.

De ervaring leert dat het maken van een totale financiële planning tussen de tien en de dertig uur in beslag neemt. Het tijdsbeslag is afhankelijk van de complexiteit, maar ook van het efficiënt laten verlopen van het planningstraject. Vooraf ontvangt u een checklist!

Checklist (klik hier)