Na een echtscheiding bent u verplicht elkaar financieel te onderhouden. De hoogte van de alimentatie is aan de ene kant afhankelijk van de behoefte van de persoon die om alimentatie vraagt en aan de andere kant afhankelijk van de draagkracht van diegene die alimentatie moet betalen. De behoefte en draagkracht wordt berekend volgens de TREMA-normen.

Volgens de Wet Limitering Alimentatie duurt de alimentatieverplichting maximaal 12 jaar. Dit is anders als het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en u kinderloos bent gebleven. Dan is de alimentatieduur gelijk aan de tijd dat het huwelijk heeft geduurd. U kunt uiteraard bij overeenkomst met elkaar afspraken maken over de duur van de periode waarover partneralimentatie moet worden betaald.

De alimentatieverplichting vervalt overigens als degene die de alimentatie ontvangt gaat samenwonen of opnieuw trouwt. Deze regels gelden trouwens ook als een geregistreerd partnerschap door de rechter beëindigd wordt.

Hoogte partneralimentatie
In principe is bij de berekening van de partneralimentatie de hoogte daarvan afhankelijk van de behoefte en de draagkracht.

Met betrekking tot de behoefte wordt gekeken of degene die om alimentatie vraagt daadwerkelijk niet in staat is om geheel of gedeeltelijk voor een eigen inkomen te zorgen.

Ten aanzien van de hoogte van de partneralimentatie kijkt men naar de draagkrachtruimte van de alimentatieplichtige. Zo wordt er rekening gehouden met de gezinssituatie, de woonlasten, de ziektekostenverzekering, aflossing schulden en eventuele andere verplichtingen. Als er vervolgens na aftrek van de bijstandsnorm en een eventueel te betalen kinderalimentatie nog financiële ruimte overblijft, dan bepaalt dat de draagkracht van de alimentatieplichtige. Een gedeelte van die draagkracht is vervolgens bestemd voor partneralimentatie. Dit bedrag is bij degene die alimentatie ontvangt fiscaal belast en bij degene die het betaalt fiscaal aftrekbaar. Dit belastingvoordeel wordt vervolgens weer terugberekend in het voordeel van de alimentatiegerechtigde.

Het staat u overigens ook vrij om bij overeenkomst de hoogte van de partneralimentatie zelf te bepalen. U kunt zelfs afspreken dat er geen partneralimentatie betaald hoeft te worden. Let hierbij echter wel op dat wanneer een van u beiden een bijstandsuitkering moet aanvragen, de gemeente bij de ander een financieel onderzoek kan instellen naar de mogelijkheid van betaling van kinder- en/of partneralimentatie.

Ook hier geldt dat de partneralimentatie door de betaler jaarlijks geïndexeerd moet worden aan de hand van het percentage dat door de minister van justitie aan het einde van het jaar wordt vastgesteld. Deze indexering kan door beide partijen worden uitgesloten.

Wijziging van de partneralimentatie
In principe geldt dat als de persoonlijke of financiële omstandigheden van u of uw ex-partner wijzigen en het vastgestelde alimentatiebedrag niet meer redelijk is, u de rechter kan verzoeken om een hoger of lager bedrag vast te stellen. Ook kunt u verzoeken om de alimentatie op nihil te laten stellen.
Wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met mij op.

Alimentatieberekeningen al vanaf € 150,-